Bác Hồ sinh năm bao nhiêu? Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Người

Bác Hồ sinh năm bao nhiêu
Cả cuộc đời của chủ tịch Hồ Chí Minh là sự dâng hiến trọn vẹn, toàn vẹn cho đất nước, cho nhân dân Việt Nam cũng đồng thời cho nhân loại. Vậy hãy cùng certifichecks.com chúng tôi tìm hiểu Bác Hồ sinh năm bao nhiêu để hiểu hơn về cuộc đời của Người nhé.

I. Tóm tắt tiểu sử về Bác Hồ

Bác Hồ sinh năm bao nhiêu
Bác Hồ sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại Nghệ An
Bác Hồ có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890. Bác sinh ra trong một gia đình nhà Nho nghèo ở Nam Đàn, Nghệ An. Cha của Bác Hồ là ông Nguyễn Sinh Sắc (hay còn gọi là Cụ phó Bảng), lớn lên trong một gia đình nho học. Ông đỗ trạng của nhân năm 1894 và phó bảng năm 1901. Năm 1906, cụ phó bảng được bổ nhiệm chức Thừa biện bộ Lễ. Làm quan được một thời gian thì ông bị triều đình thải hồi, sau đó ông vào miền Nam sinh sống cho đến cuối đời.
Mẹ của Bác Hồ là bà Hoàng Thị Loan (1868-1901). Có thể nói, bà chính là một hình mẫu lý tưởng về phụ nữ Việt Nam hiền lành, hết lòng vì chồng, vì con. Sau khi chồng bà là ông Nguyễn Sinh Sắc đi thi ở Huế, vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu nên ngỏ ý mời bà lên kinh giúp ông học tập. Lúc đó bà đã gửi con gái đầu lòng ở lại Nghệ An và theo chồng vào Huế. Ở đây, bà đã lao động vất vả để nuôi sống gia đình. Bác Hồ có một người chị gái tên là Nguyễn Thị thanh, một người anh trai tên là Nguyễn Sinh Khiêm và mộ người em trai mất sớm tên là Nguyễn Sinh Nhuận.
Người là nhà cách mạng, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam và là một trong những người lãnh đạo cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trong thế kỷ 20.

II. Sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác Hồ sinh năm bao nhiêu
Năm 1911, tại bến nhà Rồng Bác ra đi tìm đường cứu nước
Sống trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới ách đô hộ, xâm chiếm của thực dân Pháp, thời niên thiếu và thanh niên của Bác đã chứng kiến nỗi thống khổ của đồng dào và những phong trào đấu tranh chống thực dân. Từ đó, Người đã nuôi chí hướng đuổi thực dân Pháp, giành độc lập cho đất nước. Vậy nên ngoài việc cung cấp thông tin Bác Hồ sinh năm bao nhiêu, chúng tôi sẽ chia sẻ về hành trình tìm đường của cứu nước của Người.
 • Với tình cảm yêu nước thương dân, năm 1911 Nguyễn Sinh Cung đã rời Tổ quốc để sang phương Tây tìm con đường giải phóng đất nước, đồng bào.
 • Từ năm 1912 đến năm 1917, Bác Hồ đã đến nhiều nước châu Á, châu Á, châu Mỹ và châu Phi, sống hòa mình với nhân dân lao động. Tại đây, Người thông cảm sâu sắc cuộc sống khổ cực với nhân dân lao động và các dân tộc thuộc địa cung như mong ước thiêng liêng của họ. Bác sớm nhận thức được cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam cũng là bộ phận trong cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới.
 • Năm 1919, Người gia nhập Đảng xã hội Pháp và hoạt động trong các phong trào của công nhân tại Pháp. Tháng 6 năm 1919, Bác thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi đến hội nghị Versailles Bản yêu sách của nhân dân An Nam nhằm yêu cầu chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, bình đẳng của Việt Nam.
 • Tháng 12 năm 1920, tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng xã hội Pháp, Bác bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng Sản Pháp. Có thể nói, sự kiện này đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • Năm 1921, Người tham gia thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa để tuyên truyền cách mạng trong nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới.
 • Ngày 30/6/1923: Bác đến Liên Xô và bắt đầu thời kỳ hoạt động, học tập và nghiên cứu về chủ nghĩa Mác-Lênin về chế độ XHCN.
 • Năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Tất Thành tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tại Á Đông và sáng lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
 • Năm 1930, Bác triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước và thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
 • Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, đến năm 1942 Người về nước triệu tập Hội nghị BCH Trung ương Đảng, quyết định đường lối đánh đuổi thực dân Pháp, Nhật.
 • Tháng 8 năm 1945, Người triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng và chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, toàn thể dân tộc Việt Nam đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Bác Hồ sinh năm bao nhiêu
Bác Hồ đang làm việc trong phủ chủ tịch năm 1946
 • Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
 • Cũng trong tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp cấu kết với Mỹ và Anh cùng lực lượng phản đội Quốc dân Đảng trở lại xâm lược Việt Nam lần nữa.
 • Tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa lần đầu tiên diễn ra trên cả nước. Tại kỳ họp này, Bác Hồ được bầu làm Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến.
 • Tháng 12 năm 1946, Người kêu gọi toàn quốc kháng chiến và cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp.
 • Tháng 7 năm 1954, với thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ và hiệp định Giơnevơ được ký kết, miền Bắc nước ta được giải phóng. Lúc này miền Nam đang bị đế quốc Mỹ xâm chiếm, Bác Hồ cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ, đó là xây dựng cách mạng XHCN ở miền Bắc và thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam.
 • Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng lao động Việt Nam, Bác Hồ được bầu làm Chủ tịch BCH TW Đảng. Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam.
 • Ngày 2 tháng 9 năm 1969, mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu nên Bác Hồ đã từ trần, hưởng thọ 79 tuổi. Do hoàn cảnh thời chiến và tránh trùng với Quốc Khánh của đất nước nên ngày mất của Bác đã được Ban lãnh đạo Đảng công bố là ngày 3 tháng 9; đến năm 1989 mới công bố lại là ngày 2 tháng 9.
 • Năm 1987, tổ chức UNESCO đã công nhận chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của thế giới.
Bác Hồ sinh năm bao nhiêu
Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam

III. Kết luận

Cuộc đời của chủ tịch Hồ Chí Minh là cuộc đời trong sáng cao đẹp của người cộng sản vĩ đại, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc, nhân dân, độc lập dân tộc bị áp ức trên thế giới. Ngày này, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước và hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của đất nước ta. Hy vọng qua thông tin Bác Hồ sinh năm bao nhiêu trên đây, các bạn đã hiểu rõ hơn về cuộc đời của Người cũng như cố gắng học tập, làm việc để phát triển đất nước.

Recommended Posts